@book{Jarosz:2017,
  author  = "A. Jarosz and B. Springer",
  title     = "Powiat w Polsce. Problemy i wyzwania szczebla ponadgminnego, ISBN: 9788378423102",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "206",
  year      = "2017",
  number    = "t. 3",
}