@book{Michalak:2017,
  author  = "R. Michalak and P. Pochyły",
  title     = "Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities : World of Slaves = Świat Słowian, ISSN: 2084-848X",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "484",
  year      = "2017",
  number    = "nr 7",
}