@book{Ruszczyńska:2017,
  author  = "M. Ruszczyńska and D. Kulczycka and W. Brylla and E. Gazdecka ",
  title     = "Kryminał. Okna na świat, ISBN: 9788378423034",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielona Góra",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2017",
}