@book{Magda-Adamowicz:2018,
  editor    = "M. Magda-Adamowicz and M. Farnicka",
  title     = "(Nie)codzienność indywidualizacji w przestrzeni wczesnoszkolnej. T.2 : Inny w ławce szkolnej, ISBN: 9788380198074",
  publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
  year      = "2018",
}