@book{Łuczyk:2018,
  author  = "M. Łuczyk and N. Bielniak and A. Łazar and A. Urban-Podolan",
  title     = "Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 1, ISBN: 9788378423348",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "316",
  year      = "2018",
}