@book{Jarosz:2018,
  author  = "A. Jarosz and B. Springer",
  title     = "Samorząd miasta na prawach powiatu. Struktury, aktorzy, działanie, ISBN: 9788378423522",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "384",
  year      = "2018",
}