@book{Hajder:2019,
  author  = "T. Hajder and R. Sapeńko and K. Grabias-Banaszewska",
  title     = "Słowiańska literatura i kultura popularna. Figury swojskości i obcości współczesnego świata w literaturze i kulturze popularnej krajów słowiańskich, ISBN: 9788394050696",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski Instytut Filologii Polskiej Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "311",
  year      = "2019",
}