@book{Grabias-Banaszewska:2019,
  author  = "K. Grabias-Banaszewska and M. Hawrysz",
  title     = "Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, ISSN: 2450-3584",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "337",
  year      = "2019",
  number    = "t. 5",
  note      = "[red. naukowa zeszytu]",
}