@book{Patalas-Maliszewska:2010,
  author    = "J. Patalas-Maliszewska and W. Woźniak",
  title     = "Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - doświadczenia z regionu lubuskiego, ISBN: 9788393280506",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Fundacji Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2010",
  pages     = "61",
}