@book{Gajewska:2009,
  author    = "G. Gajewska and A. Szczęsna-Szeib and E. Turska",
  title     = "Teoretyczno - metodyczne podstawy opieki i wychowania w internacie i bursie szkolnej : scenariusze spotkań wychowawawczych z młodzieżą, ISBN: 9788392105886",
  publisher = "PEKW "GAJA"",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2009",
  pages     = "320",
  volume    = "11",
}