@book{Gajewska:2006,
  author    = "G. Gajewska and A. Szczęsna-Szeib and E. ",
  title     = "Wychowanie do tolerancji. Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga : Scenariusze zajęć. Z. 9, ISBN: 8392105818",
  publisher = "PEKW "GAJA"",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2006",
  pages     = "220",
}