@book{Grzegorzewska:2011,
  author    = "I. Grzegorzewska",
  title     = "Dorastanie w rodzinach z problemem alkoholowym, ISBN: 9788373835108",
  publisher = "Wydaw. Naukowe SCHOLAR",
  address   = "Warszawa",
  year      = "2011",
  pages     = "217",
}