@book{Barski:2011,
  author    = "R. Barski and T. Cook",
  title     = "Metodyka identyfikacji projektów do komercjalizacji na wyższych uczelniach, ISBN: 9788376330716",
  publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
  address   = "Warszawa",
  year      = "2011",
  pages     = "75",
  volume    = "T. 4",
}