@book{Farnicka:2011,
  author    = "M. Farnicka",
  title     = "Przemiany realizacji zadań rozwojowych ewolucja czy rewolucja?, ISBN: 9788374814225",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2011",
  pages     = "176",
}