@book{Hawrysz:2012,
  author    = "M. Hawrysz",
  title     = "Polemiczna twórczość Marcina Czechowica w perspektywie genologii lingwistycznej, ISBN: 9788378420422",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2012",
  pages     = "310",
}