@book{Kunecki:1999,
  author    = "B. Kunecki and A. Łęgosz and W. Rowińska and J. Tłustochowski and A. Wysokowski",
  title     = "Zbiór przykładowych opisów ewidencyjnych obiektów mostowych w bazie EGMWin, ISBN: 8390487993",
  publisher = "Instytut Badawczy Dróg i Mostów",
  address   = "Wrocław",
  series    = "Biblioteka SGM : System Gospodarki Mostowej",
  year      = "1999",
  pages     = "119",
  volume    = "T. 4.1",
}