@book{Rowińska:1998,
  author    = "W. Rowińska and R. Wodyński and A. Wysokowski and A. Żurawicka",
  title     = "Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych, ISBN: 8391121321",
  publisher = "Instytut Badawczy Dróg i Mostów",
  address   = "Wrocław - Żmigród",
  year      = "1998",
  pages     = "99",
}