@book{H³adkiewicz:2012,
  author    = "W. H³adkiewicz and A. Ilciów and J. Flakowski and B. Szerszenowicz",
  title     = "Elity polityczne Polski i Niemiec : Studium transgraniczne, ISBN: 9788393159727",
  publisher = "Politikon",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2012",
  pages     = "134",
}