@book{Mikołajczak:2013,
  author    = "M. Mikołajczak",
  title     = "Światy z marzenia : Echa romantyczne w poezji Zbigniewa Herberta, ISBN: 9788393506118",
  publisher = "Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk",
  address   = "Zielona Góra - Kraków",
  series    = "Biblioteka Pana Cogito",
  year      = "2013",
  pages     = "266",
}