@book{Ilciów:2012,
  author    = "A. Ilciów",
  title     = "Rafał Dutkiewicz. Casus lidera lokalnego, ISBN: 9788393159765",
  publisher = "Politikon",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2012",
  pages     = "137",
}