@book{Mikołajczak:2013,
  author    = "M. Mikołajczak",
  title     = "Pomiędzy końcem i apokalipsą. O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta, ISBN: 9788323130130",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
  address   = "Toruń",
  series    = "Res Humanae",
  year      = "2013",
  pages     = "441",
  note      = "[wydanie drugie]",
}