@book{Farnicka:2013,
  author    = "M. Farnicka",
  title     = "Między wyborem a przymusem : Rodzina a sposób radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, ISBN: 9788376418445",
  publisher = "Engram. Difin Spółka Akcyjna",
  address   = "Warszawa",
  year      = "2013",
  pages     = "195",
}