@book{Borucińska-Bieńkowska:2013,
  author    = "H. Borucińska-Bieńkowska",
  title     = "Wpływ transformacji społeczno-gospodarczej aglomeracji na kierunki rozwoju gmin, ISBN: 9788378420910",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2013",
  pages     = "149",
}