@book{Jarosz:2010,
  author    = "A. Jarosz",
  title     = "Polscy kandydaci w wyborach komunalnych w niemieckim powiecie Uecker-Randow w 2009 roku = Polnische Kandidaten zur Kommunalwahl 2009 im Landkreis Uecker-Randow, ISBN: 9878376118673",
  publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
  year      = "2010",
  pages     = "160",
}