@book{Kuryło:2014,
  author    = "P. Kuryło and S. Janik",
  title     = "Wybrane metody badań nieniszczących w analizie właściwości warstwy wierzchniej : monografia, ISBN: 9788378421467",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2014",
  pages     = "114",
}