@book{Kuryło:2014,
  author    = "P. Kuryło and W. Serebriakow",
  title     = "Eksploatacja i remont urządzeń technicznych, ISBN: 9788378421474",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2014",
  pages     = "104",
}