@book{Przybylska:2014,
  author    = "M. Przybylska",
  title     = "Promieniowanie elektromagnetyczne a zdrowie, ISBN: 9788378421221",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2014",
  pages     = "500",
}