@book{Kościelny:1999,
  author    = "C. Kościelny and T. Hebisz and M. Jackiewicz",
  title     = "Sieci komputerowe : Skrypt, ISBN: 8385911804",
  publisher = "Wydaw. PZ",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "1999",
  pages     = "167",
}