@book{Kuczyński:2008,
  author    = "T. Kuczyński and J. Gniazdowski and A. Trzop and M. Żochowski and J. Korolenko and K. Kulczyńska and M. Jasiewicz and O. Słobodzian-Ksenicz and M. Szylderowicz and A. Małecki and J. Owsianny and W. Łozowski and A. Wandycz and D. Węgrzyn",
  title     = "Innowacyjność podejmowanych działań w obszarze odnawialnych źródeł energii",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2008",
  pages     = "779",
  note      = "red. T. Kuczyński, J. Gniazdowski, A. Trzop, M. Żochowski",
}