@book{Alsabry:2015,
  author    = "A. Alsabry and A. Bazan-Krzywoszańska and R. Chełmiński and A. Denisiewicz and I. Łoziński and M. Mrówczyńska and M. Skiba and Z. Szczerba",
  title     = "Od pomysłu do przemysłu : lubuskie OZE w świetle wymogów unijnych na tle doświadczeń litewskich, ISBN: 9788394245603",
  publisher = "SABA-SUN",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2015",
  pages     = "137",
}