@book{Domeracki:2015,
  author    = "",
  title     = "Filozofia - Etyka - Ekologia : Profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze, ISBN: 9788323134510",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
  address   = "Toruń",
  year      = "2015",
  pages     = "867",
  note      = "pod red. Piotra Domerackiego, Adama Grzelińskiego i Ryszarda Wi¶niewskiego",
}