@book{Dróżdż:2015,
  author    = "",
  title     = "Dialog w mediach. Od fikcji do show, ISBN: 9788377932865",
  publisher = "Wydawnictwo Biblos",
  address   = "Tarnów",
  series    = "Etyka mediów, 10",
  year      = "2015",
  pages     = "357",
  note      = "red. Michał Dróżdż",
}