@book{Jarosz:2015,
  author    = "A. Jarosz",
  title     = "Samorząd miejski jako sfera podmiotów politycznych w procesie transformacji ustrojowej : Rostock i Toruń w ujęciu porównawczym (1990-2014), ISBN: 9788380190610",
  publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
  series    = "Samorząd Terytorialny w XXI wieku",
  year      = "2015",
  pages     = "337",
}