@book{Ruszczyńska:2015,
  author    = "M. Ruszczyńska",
  title     = "Słowianie i Słowianofile. O słowianofilskich dyskursach w literaturze polskiego romantyzmu, ISBN: 9788376241883",
  publisher = "Collegium Columbinum",
  address   = "Kraków",
  series    = "Biblioteka Tradycji, nr CXLVII",
  year      = "2015",
  pages     = "326",
}