@book{Ruszczyńska:2015,
  author    = "M. Ruszczyńska",
  title     = "Pogranicze. Studia i szkice literackie, ISBN: 9788378422198",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Historia Literatury Pogranicza, cz. 5",
  year      = "2015",
  pages     = "195",
}