@book{Kuryło:2016,
  author    = "P. Kuryło",
  title     = "Multikriterálna optimalizácia výrobných procesov : tézy habilitačnej prednášky k habilitačnému pokračovaniu za docenta v študijnom odbore : 5.2.51 výrobne technológie, ISBN: 9788055325224",
  publisher = "Technická Univerzita v Košiciach",
  address   = "Košice",
  series    = "Vedecké Spisy Strojníckiej Fakulty, 05",
  year      = "2016",
  pages     = "40",
}