@book{Farnicka:2016,
  author    = "M. Farnicka and H. Liberska and D. Niewiedział",
  title     = "Psychologia agresji. Wybrane problemy, ISBN: 9788301181017",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
  address   = "Warszawa",
  year      = "2016",
  pages     = "207",
}