@book{Matysiak:2016,
  author    = "A. Matysiak and E. Grochowska",
  title     = "Konstrukcje stalowe. Belki podsuwnicowe. Estakady : część 1: Belki podsuwnicowe, ISBN: 9788378422457",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2016",
  pages     = "219",
}