@book{Jenek:2016,
  author    = "M. Jenek",
  title     = "Stan warstwy wierzchniej części maszyn po skrawaniu ostrzami z powłokami PVD : monografia, ISBN: 9788378422693",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2016",
  pages     = "190",
}