@book{Chojnowski:2016,
  author    = "Z. Chojnowski and M. Miko³ajczak",
  title     = "Regionalizm literacki w Polsce. Zarys historyczny i wybór ¼rode³; oprac., ISBN: 9788324230204",
  publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Univeritas",
  address   = "Kraków",
  year      = "2016",
  pages     = "511",
}