@book{Jasiewicz:2016,
  author    = "M. Jasiewicz and O. Słobodzian-Ksenicz",
  title     = "Przewodnik do ćwiczeń z fizyki budowli dla studentów Instytutu Inżynierii Środowiska, ISBN: 9788378422549",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2016",
  pages     = "45",
}