@book{Cierpiałkowska:2016,
  author    = "L. Cierpiałkowska and I. Grzegorzewska",
  title     = "Dzieci alkoholików w perspektywie rozwojowej i klinicznej, ISBN: 9788323231110",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza",
  address   = "Poznań",
  year      = "2016",
  pages     = "258",
}