@book{Borucińska-Bieńkowska:2016,
  author    = "H. Borucińska-Bieńkowska",
  title     = "Transformacja gmin obszaru metropolitalnego Poznania, ISBN: 9788378422679",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2016",
  pages     = "156",
}