@book{Świderska-Włodarczyk:2017,
  author    = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title     = "Homo nobilis wzorzec szlachcica w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku, ISBN: 9788301191641",
  publisher = "PWN Wydaw. Naukowe",
  address   = "Warszawa",
  edition   = "wyd. 1",
  year      = "2017",
  pages     = "240",
}