@book{Kroczak:2016,
  author    = "J. Kroczak",
  title     = "Moim dzieciom. Wspomnienia dawnych dni (fragmenty) / Paweł Florenski; przeł., ISBN: 9788378422754",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2016",
  pages     = "128",
}