@book{Pawłowski:2017,
  author    = "K. Pawłowski and P. Krause and M. Sztubecka and S. Topoliński and M. Nakielska and A. Bujarkiewicz and M. Mrówczyńska and J. Sztubecki",
  title     = "Budownictwo zrównoważone : wybrane aspekty projektowe i wykonawcze, ISBN: 9788365603296",
  publisher = "Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego",
  address   = "Bydgoszcz",
  year      = "2017",
  pages     = "105",
  volume    = "T. 1",
}