@book{Paj±k:1998,
  author    = "I. Paj±k and G. Paj±k and K. Łasiński",
  title     = "Wprowadzenie do projektowania baz danych",
  publisher = "Wydaw. PZ",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "1998",
  pages     = "77",
}