@book{Świderska-Włodarczyk:2017,
  author    = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title     = "Autorytety parlamentarne : Wzorce i wzory osobowe w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku, ISBN: 9788376665559",
  publisher = "Wydawnictwo Sejmowe",
  address   = "Warszawa",
  year      = "2017",
  pages     = "173",
}