@book{Maruda:2017,
  author    = "R. Maruda",
  title     = "Wybrane aspekty procesu skrawania i kształtowania technologicznej warstwy wierzchniej po toczeniu wykończeniowym w warunkach chłodzenia MQCL, ISBN: 9788378423126",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2017",
  pages     = "154",
}