@book{Cyganiuk:2017,
  author    = "J. Cyganiuk and M. Doudkin and S. Frölich and A. Idzikowski and A. Kim and W. Kruszelnicka and P. Sokolski and T. Schüning and A. Tomporowski and A. Vavilov",
  title     = "Modelling of machinery processes : monograph, ISBN: 9788365951083",
  publisher = "Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej",
  address   = "Częstochowa",
  year      = "2017",
  pages     = "132",
  volume    = "Vol. 2",
}